Om kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi

For tiden tager jeg kun imod undervisnings- og supervisionsopgaver - ikke nye klienter

 

Den kognitive model

 

Den kognitive model beskriver hvordan vores opfattelser af / eller spontane tanker om en bestemt situation, påvirker vores følelser, adfærd og ofte kropslige fornemmelser. Disse opfattelser kan være forvrængede og uhensigtsmæssige, når vi er under pres ellers stressede.

 

I terapien lærer du at identificere og evaluere disse ”automatiske” spontane tanker og korrigere dem, så de er mere realistiske og hensigtsmæssige. Når du gør det, vil din uro og stress (både psykisk og fysisk) mindskes og du vil opleve at du trives bedre og bliver i stand til at fungere mere hensigtsmæssigt.

 

Man kan således lære at identificere og modificere ens uhensigtsmæssige forvrængede antagelser: kerneantagelser omkring en selv, omkring andre mennesker og omkring verden. Disse forvrængede og dysfunktionelle antagelser påvirker nemlig på hvordan man mentalt bearbejder information og give ”næring” til ens uhensigtsmæssige tanker.

 

Den kognitive model forklare vores følelsesmæssige, kropslige og adfærdsmæssige reaktion på, hvordan vi har opfattet en given situation ud fra vores antagelser omkring, os selv, andre mennesker og verden.

 

I terapien bruger jeg en empatisk Sokratisk måde at spørge på, der er med til at hjælpe dig med at observere, evaluere og respondere på sine automatiske tanker og antagelser – og til at blive en aktiv del af denne proces selv.

 

I terapien kan vi også blive enige om at udforme nogle øvelser, du kan afprøve mellem vores samtaler for at få større forståelse for dine egne tankeprocesser og muliggøre en ændring af de uhensigtsmæssige tanker, der tidligere har plaget dig.

 

Husk det er et samarbejde – god fornøjelse!

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

 

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en videnskabelig og evidensbaseret form for psykoterapi, hvor klienten og terapeuten samarbejder for at identificere og løse klientens problemer. Dette gøres blandt andet ved, at klienten bliver opmærksom på og får forståelse for sammenhængen mellem sine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd (reaktioner).

 

Kognitiv terapi har vist sig at være effektiv i mere end 1000 effektstudier for et utal af psykiske lidelser, herunder depression, angst, stress, spiseforstyrrelser, misbrug og afhængighed. I modsætning til andre former for psykoterapi, er kognitiv adfærdsterapi (som oftest, men ikke altid) mere fokuseret på klientens nuværende livssituation og problemstillinger og er derfor en mere fokuseret og tidsbegrænset terapiform.

 

I terapien lærer du specifikke færdigheder, der kan bruges fremadrettet. Disse færdigheder omfatter blandt andet identificering af uhensigtsmæssige tankemønstre, forståelse for hvordan disse tankemønstre vedligeholder sig selv samt ændring eller accept af disse tankemønstre.

 

Kognitiv adfærdsterapi er baseret på den kognitive model: Dvs. at den måde vi opfatter forskellige situationer på, påvirker hvordan vi har det følelsesmæssigt. Det er således ikke nødvendigvis situationen i sig selv, der har direkte indflydelse på, hvordan vi har det, men snarere de tanker, vi gør os i selve situationen, der påvirker vores humør.

 

Når vi mennesker mistrives eller føler os presset, kan det ofte være svært tænke klart og ens tanker kan være uhensigtsmæssige eller forvrænget. I kognitiv adfærdsterapi lærer du at blive opmærksom på dine tanker og blive i stand til at vurdere, hvor realistiske de er.

 

Som oftest vil man nemlig opleve, at smerten mindskes, når man begynder at udfordre ens uhensigtsmæssige tanker og tænker mere realistisk. Der vil også være mulighed for at arbejde med accept af bekymrende tanker.

 

Et vigtigt første skridt når du begynder i terapi, er at sætte dig mål. Spørg dig selv: "Hvordan vil jeg gerne have det, når terapien afsluttes?" Overvej de ændringer, du gerne vil opleve i forhold til dine relationer (familie, venner, kolleger og andre).

 

Overvej hvilke psykiske og fysiske symptomer, der generer dig nu og som du gerne vil mindske eller fjerne helt. Tænk også over om der er andre områder, du ønsker at forbedre i dit liv; intellektuelle eller kulturelle interesser, forbedret livsstil, mere motion, færre dårlige vaner, nye sociale kompetencer eller andet.

De fleste mærker en forbedring og en nedgang i deres symptomer allerede efter den 3. samtale. Et typisk forløb varer 5 – 10 samtaler med ca. 1 - 2 uges mellemrum.

 

Husk at samtalerne er din tid, så hvis der er noget du vil spørge om, have uddybet eller ændret er du mere end velkommen til at sige det eller maile det til mig efterfølgende.

 

Jeg vil løbende bede om feed-back, for at sikre at vi er på rette vej, og at du får det udbytte ud af samtalerne, som du har brug for.

 

 

 

 

 

 

 

YOUR NAME

 

Posuere Lacinia Mus Quam

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nunc.

ABOUT ME

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nun mattis totam vulputate, curabitur imperdiet vestibulum sem ped dolor sem in sem suspendisse nec duis .

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti torquent augue nun mattis totam vulputate, curabitur imperdiet vestibulum sem ped dolor sem in fame suspendisse nec duis, nibh sit laoreet et vitae enim odio. Id mollis mi fusce tempor orci, interdum pede duit congue est libero, cras sapien.

 

Dolor lorem duis vel viverra fermentum a vulputate mauris duis lectus sed nam erat eget molestie, eu enim lorem suiscipit amet tortor consequat luctus, ligula est magna tempora labore cillum an aliquam.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Lorem ipsum dolor sit amet potenti torquent dui augue nunc mattis totam vulputate

curabitur ante imperdiet vestibulum pede ut dolor in sem suspendisse nec duis nibh sit laoreet eu vitae

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

mail@demolink.org